Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Wydarzenia

W dniu 14.11.2017 roku w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich odbyła się wizyta monitorująca projekt. Pan dr Dariusz Kobus zapoznał się z pracami wykonanymi w ramach projektu w bieżącym okresie sprawozdawczym. Przedstawiony został zakres wykonanych prac, dokumentacja kadrowa oraz finansowa.

 

Odbyła się również wizyta w siedzibie współbeneficjenta tj. Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim oraz na terenach na których prowadzona jest rekultywacja.