Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

 

Raport końcowy z realizacji projektu

 

Publikacje poświęcone tematyce realizowanego projektu:

Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J., Pniewska I.: Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działania kopalni odkrywkowych. Biuletyn Informacyjny Len i Konopie nr 20/2013.

Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J., Pniewska I.: Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, redakcja prof. Grzegorz Malina. Poznań 2013 rok.

Mańkowski J., Kubacki A., Kolodziej J., Baraniecki P., Pniewska I.: Utilization of hemp fibre obtained from plants grown on remediated land. Book of Abstracts z International Conference on Natural Fibers, Sustainable Materials for Advanced Applications 2013.

Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J., Pniewska I.: Podjęte działania zmierzające do rekultywacji terenów zdegradowanych w gminie Kazimierz Biskupi. Biuletyn Informacyjny Len i Konopie nr 21/2013.

Mańkowski J., Kołodziej J., Pniewska I.: Postępy w rekultywacji terenów pokopalnianych w gminie Kazimierz Biskupi. Biuletyn Informacyjny Len i Konopie nr 22/2014.

Mańkowski J., Kołodziej J., Pniewska I.: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich dla środowiska. Magazyn Gospodarczy Fakty nr 2 (68). 2014.

Mańkowski J., Kołodziej J., Pudełko K., Kubacki A., Pniewska I.: Rekultywacja terenów pogórniczych węgla brunatnego za pomocą uprawy konopi włóknistych i lucerny siewnej. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, redakcja prof. Grzegorz Malina. Poznań 2014 rok.

Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J., Baraniecki P., Pniewska I.: Tereny pokopalniane – drugi rok rekultywacji. Biuletyn Informacyjny Len i Konopie nr 23/2014.

Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A., Pniewska I.: Konopie Włókniste roślina wykorzystywana w rekultywacji terenów pogórniczych. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski Zeszyt 20(22) 2014.

Mańkowski J., Kołodziej J., Baraniecki P.: Energetyczne wykorzystanie biomasy z konopi uprawianych na terenach zrekultywowanych. Chemik, nauka, technika, rynek, nr 10/2014.

Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A., Baraniecki P., Pniewska I., Pudełko K.: Cultivation of industrial hemp accelerating reclamation of land degraded by open mining of lignite. Chemik, nauka, technika, rynek, nr 11/2014.

Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A., Pniewska I., Pudełko K.: Konopie włókniste wykorzystywane w ochronie środowiska naturalnego. Quality News 30/31/2014.

Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A., Pudełko K., Pniewska I.: Rolnicza rekultywacja terenów po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Konferencja Przyrodnicza Inżynieria i ochrona środowiska przyrodniczego w ekosystemach wodnych i glebowych 27-28 listopad 2014 Poznań (mat. konferencyjne).

Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A., Baraniecki P., Pniewska I.: Cultivation of Hemp Accelerating Remediation of Post-Mining Land. 19 International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology NAROSSA 2014 (mat. konferencyjne).

Pudełko K., Mańkowski J., Kołodziej J.: Diversity of soil microorganisms on the fields reclaimed after mining operations in the Konin area. 19 International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology NAROSSA 2014 (mat. konferencyjne).

Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A., Baraniecki P., Pniewska I., Pudełko K.: Rolnicza rekultywacja terenów pogórniczych węgla brunatnego za pomocą uprawy konopi włóknistych i lucerny – kontynuacja projektu. Remedjacja, rekultywacja i rewitalizacja, monografia pod red. prof. Grzegorza Maliny, 2015.

Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A., Pniewska I., Baraniecki P.: Restoration of Agricultural Value to the Degraded Land by the Cultivation of Industrial Hemp.  Abstrakt Międzynarodowa Konferencja REVITARE, 6-8 października 2015, Chorzów.

Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A., Baraniecki P.: Rekultywacja terenów pokopalnianych – trzeci rok realizacji projektu dofinansowanego w ramach mechanizmu LIFE+. Biuletyn Informacyjny Len i Konopie nr 25/2015.

Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A., Baraniecki P.: Proekologiczne maty sanitarne na bazie włókna z konopi uprawianych na terenach zrekultywowanych. Chemik, Nauka, Technika, Rynek 10/2015.

Spychalski G., Mańkowski J., Kołodziej J.: Rola Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w kształtowaniu sektora biogospodarki w Polsce. Economic and Regional Studies, volume 8 2015.

Remedjacja, rekultywacja i rewitalizacja, red. prof. Grzegorz Malina, Jerzy Mańkowski, Andrzej Kubacki, Jacek Kołodziej, Irena Pniewska, Przemysław Baraniecki, Krzysztof Pudełko, Rekultywacja terenów porórniczych węgla brunatnego za pomocą uprawy konopi włóknistych i lucerny siewnej – kontynuacja realizacji projektu LIFE11 ENV/PL/445, j. polski, 2016, 1 arkusz wydawniczy, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ISBN 978-83-89696-81-9, str. 207-220.

Mańkowski J., Kołodziej J., Pniewska I., Energia z konopi, Magazyn Biomasa nr 2 (20), luty 2016, ISSN 2353-9321, str. 28-31.

Mańkowski J., Kołodziej J., Baraniecki P., Kubacki A., Pniewska I., Pudełko K., Remediation of lignite post-mining areas by cultivation of industrial hemp and alfalfa – project continuation, NAROSSA 2016, 20th International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology.

Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J., Mackiewicz – Talarczyk M., Baraniecki P., Pniewska I., Hemp fibre from crops grown on reclaimed land for the production of sanitary mats, Natural Fibres: Advances in Science and Technology Towards Industrial Applications Volume 12 of the series RILEM Bookseries pp 371-377.

Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, tom 8, Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J., Pniewska I., Baraniecki P., Pudełko K., Przywrócenie wartości rolniczej terenów zdegradowanych przemysłowo przez uprawę konopi włóknistych, ISBN 978-83-939544-3-8,  j.polski, 2016, 1 arkusz wydawniczy,  str. 183-197

Mańkowski Jerzy, Kołodziej Jacek, Baraniecki Przemysław: Rekultywacja terenów pogórniczych – prace wykonane w ramach projektu EKOHEMPKON  - I połowa 2016 roku. Biuletyn Informacyjny PILiK Len i Konopie nr 27/2016.

 

Mańkowski Jerzy, Kołodziej Jacek, Baraniecki Przemysław, Maksymiuk Wojciech, Kubacki Andrzej, Pniewska Irena, Pudełko Krzysztof: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja. Monografia pod redakcją prof. Grzegorza Maliny. Poznań 2017.

Mańkowski Jerzy, Baraniecki Przemysław, Kołodziej Jacek, Pudełko Krzysztof, Kubacki Andrzej, Pniewska Irena: Remediation of lignite post-mining areas by cultivation of industrial hemp (Cannabis sativa), Book of Abstracts 5th International Exergy, Life Cycle Assessment & Sustainability Workshop & Symposium.

Konopie włókniste szansą na efektywną rekultywację gruntów po kopalniach odkrywkowych. Aktualności Targowe Targów PolEcoSystem 2017.

 

Monografia, - rozdział pt. WYKORZYSTANIE KONOPI WŁÓKNISTYCH DO REKULTYWACJI I ZWIĘKSZENIA ŻYZNOŚCI GLEB ZDEGRADOWANYCH – PROJEKT LIFE11 ENV/PL/445.