Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Tereny rekultywowane - po przyoraniu biomasy (2015 rok)

pole

 

pole

Tereny rekultywowane - po przyoraniu biomasy (2014 rok)

k

 

k

k

Tereny rekultywowane - po przyoraniu biomasy (listopad 2013 rok)

po roku

po roku