Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Zabiegi agrotechniczne - jesień 2014

j

j

j

j

 

Oprysk preparatem przyśpieszającym kompostowanie – jesień 2013

 oprysk

oprysk