Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

W styczniu 2018 roku prowadzono prace związane z koszeniem i przyoraniem biomasy konopi. Chwilowe przymrozki pozwoliły na rozpoczęcie prac polowych. Skoszono i przyorano konopie uprawiane na części jednego pola poddanego rekultywacji. Niestety styczeń, w tym roku był także miesiącem z dużą ilością opadów deszczu, które uniemożliwiły zakończenie wykonywanych prac koszenia i przyorania biomasy.

dd

Pole małe po skoszeniu i przyoraniu biomasy konopi – styczeń 2018.

df

Tereny rekultywowane, pole małe, stanowisko z lucerną, styczeń 2018.

sa

Tereny rekultywowane, pole duże, stanowisko z nie skoszonymi jeszcze konopiami, styczeń 2018.

 

Przygotowano i przekazano współbeneficjentowi plan nawożenia i plan zasiewów w bieżącym roku agrotechnicznym.

Plan nawożenia:

Nawożenie azotem (N)

- 12,5 ha konopi (zaorana lucerna) x 100kg N/ha = 1250 kg N – jest to 2,7 tony mocznika 46 %

- 12, 5 ha lucerny x 50 kgN/ha = 625 kg N – jest to 1,36 tony mocznika 46 %

Nawożenie fosforem P205 – takie samo pod konopie i lucernę.

25 ha x 150 kg P2O5 = 3750 kg jest to 18 ton polifoski 6: 20 : 30 NPK

Nawożenie potasem K2O takie samo pod konopie jak i lucernę.

25 ha x 215 kg K2O = 5375 kg K2O jest 18 ton polifoski 6: 20 : 30 NPK

Plan zasiewów:

Obsiew konopi - 12,5 ha, na zaoranym polu lucerny.

- nasiona odm. Białobrzeskie 500 kg

- wysiew na 1 ha (500 : 12, 5 = 40 kg)  40 kg

Obsiew lucerny – 12,5 ha, dokonano w 2016 r. - 3 letni okres wegetacji.

Według założonego schematu nawożenia w lutym wysiano nawozy na stanowisku pod lucerną.