Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

W styczniu 2018 roku prowadzono prace związane z koszeniem i przyoraniem biomasy konopi. Chwilowe przymrozki pozwoliły na rozpoczęcie prac polowych. Skoszono i przyorano konopie uprawiane na części jednego pola poddanego rekultywacji. Niestety styczeń, w tym roku był także miesiącem z dużą ilością opadów deszczu, które uniemożliwiły zakończenie wykonywanych prac koszenia i przyorania biomasy.

dd

Pole małe po skoszeniu i przyoraniu biomasy konopi – styczeń 2018.

df

Tereny rekultywowane, pole małe, stanowisko z lucerną, styczeń 2018.

sa

Tereny rekultywowane, pole duże, stanowisko z nie skoszonymi jeszcze konopiami, styczeń 2018.

 

Przygotowano i przekazano współbeneficjentowi plan nawożenia i plan zasiewów w bieżącym roku agrotechnicznym.

Plan nawożenia:

Nawożenie azotem (N)

- 12,5 ha konopi (zaorana lucerna) x 100kg N/ha = 1250 kg N – jest to 2,7 tony mocznika 46 %

- 12, 5 ha lucerny x 50 kgN/ha = 625 kg N – jest to 1,36 tony mocznika 46 %

Nawożenie fosforem P205 – takie samo pod konopie i lucernę.

25 ha x 150 kg P2O5 = 3750 kg jest to 18 ton polifoski 6: 20 : 30 NPK

Nawożenie potasem K2O takie samo pod konopie jak i lucernę.

25 ha x 215 kg K2O = 5375 kg K2O jest 18 ton polifoski 6: 20 : 30 NPK

Plan zasiewów:

Obsiew konopi - 12,5 ha, na zaoranym polu lucerny.

- nasiona odm. Białobrzeskie 500 kg

- wysiew na 1 ha (500 : 12, 5 = 40 kg)  40 kg

Obsiew lucerny – 12,5 ha, dokonano w 2016 r. - 3 letni okres wegetacji.

Według założonego schematu nawożenia w lutym wysiano nawozy na stanowisku pod lucerną. 

 

W marcu stan gleby umożliwił wjazd maszyn, dzięki czemu wykonano zabiegi związane ze skoszeniem pozostałej części konopi. Po skoszeniu biomasę przyorano przygotowując tereny do dalszych prac związanych z zasiewem roślin w bieżącym roku.

jj

W dniach 20 – 23 marzec odbyła się kontrola projektu. Kontrolę prowadził przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

j

W dniu 13.04 przeprowadzono lustrację terenów rekultywowanych przed wysiewem konopi włóknistych.

jj

Pole małe, wschody lucerny.

jj

Pole małe, teren przygotowany pod wysiew konopi

jj

Pole duże, wschody lucerny.

jj

Pole duże, teren przygotowany pod wysiew konopi.

W dniu 25.04 w formie stoiska prezentowano projekt na zorganizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dniach Informacyjnych Life 2018, który odbyły się w części konferencyjnej Stadionu Narodowego w Warszawie.

Promowano projekt w formie wygłoszonej prezentacji na XXIV Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Remediacja, Rekultywacja i Rewitalizacja. Konferencja odbyła się w dniach 25 – 27.04 w Kołobrzegu.

j

 W maju br. na terenach rekultywowanych wysiano nasiona konopi włóknistych według założonego w projekcie schematu.

Założono stanowiska porównawcze do obserwacji rozwoju systemu korzeniowego konopi włóknistych. Stanowiska zlokalizowane są na terenach typowo rolniczych gdzie prowadzona będzie obserwacja porównawcza celem zobrazowania różnic w zachowaniu się systemu korzeniowego konopi włóknistych uprawianych na terenach rekultywowanych (w ostatnim roku prowadzonej rekultywacji) oraz na terenach typowo rolniczych.

mm

Prowadzono obserwację populacji ptaków bytujących na terenach rekultywowanych.