Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

W dniu 01 października 2012 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich rozpoczął w ramach programu Life+  realizację projektu „Rekultywacja terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych”.

life

Miejscem realizacji projektu są tereny pogórnicze Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w miejscowości Kazimierz Biskupi,  województwo wielkopolskie.

Do rekultywacji zostaną zastosowane w płodozmianach dwie rośliny tj. konopie siewne oraz lucerna. Realizacja projektu pozwoli przywrócić tereny zdegradowane rolnictwu. Utworzenie pokazowego obiektu rekultywacji wpłynie na poprawę sytuacji środowiskowej w rejonie odkrywki Kazimierz Biskupi.

W wyniku realizacji projektu utworzony zostanie modelowy system  rekultywacji gleb  i ekologicznego zagospodarowania otrzymanych surowców z terenów zdegradowanych przez kopalnię węgla brunatnego. System będzie służył jako pokazowy obiekt dla innych rejonów wymagających rekultywacji po degradacji przez kopalnie odkrywkowe lub działalność przemysłową. Prezentowane będą metody rekultywacji terenów zdegradowanych przez zastosowanie nowych płodozmianów oraz wykorzystanie roślin z terenów pokopalnianych jako pełnowartościowy surowiec celulozowy  i energetyczny, promując jednocześnie  jego odnawialność pozyskiwania.

Z doświadczeń będą mogły korzystać inne miejscowości w Polsce i UE mające problemy  z zagospodarowanie terenów pokopalnianych i poprzemysłowych.

 

 

Cele projektu

Przyśpieszona rekultywacja rolnicza terenów pogórniczych.

 

Rekultywacja jest  prowadzona na obszarze 25 ha, na terenie pogórniczym powstałym po zamknięciu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego KWB Konin w Kazimierzu Biskupim, województwo wielkpolskie. Czas zakładanej realizacji rekultywacji - 6 lat.

 

Opracowanie nowatorskiej, ekologicznej technologii przetwórstwa słomy konopnej.

 

Zakłada się, że na terenach pogórniczych po zrekultywowaniu będą uprawiane konopie jako roślina przemysłowa dostarczająca różnie zmodyfikowanych włókien do produkcji celulozy, materiałów budowlanych i kompozytów. Powstające przy przerobie paździerze mogą mieć zastosowanie w energetyce jako biopaliwa.

 

Rozpowszechnienie modelu rekultywacji gruntów zdegradowanych.

 

Promocja projektu w Polsce, krajach UE, WNP i innych. Ochrona środowiska, w tym ochrona gleby, jest bowiem problemem globalnym. Oprócz Polski, węgiel brunatny jest wydobywany w następujących krajach UE: Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Grecja, Rumunia i Słowenia.